Usługi produkcyjne form płynnych i półpłynnych

Pełen zakres obsługi kontraktowej w następujących obszarach:

 1. 1
  Transfer technologii
 2. 2
  Walidacja procesów wytwarzania
 3. 3
  Wytwarzanie produktów w formie płynnej i półpłynnej w opakowaniach z tworzywa oraz ze szkła – duża rozpiętość pojemności
 4. 4
  Pakowanie, przepako- wywanie, konfekcjonowanie i etykietowanie
 5. 5
  Optymalizacja procesów produkcyjnych
 6. 6
  Zapewnienie jakości, kontrola jakości, zwalnianie produktów
 7. 7
  Szeroka oferta badań laboratoryjnych produktów

Formy płynne: syropy

Formy półpłynne: emulsje i żele

Formy półpłynne: maści i kremy

Wszystkie procesy są objęte standardem Dobrej Praktyki Wytwarzania

Opracowanie formacji produktu na zlecenie