Produkt leczniczy /substancja czynna
  Dane osoby, u której wystąpiło działanie niepożądane

  *Wypełnij przynajmniej jedno
  Działania niepożądane
  Dane osoby zgłaszającej

  *Tylko dla osób wykonujących zawód medyczny:

  *Dane wymagane
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Elanda Pharma Sp. z o.o., 97-340 Rozprza, ul. Sportowa 9. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajduje się w naszej polityce prywatności oraz klauzuli informacyjnej.